NL      FR      UK
  +32 10 45 28 82
Wie Wat Waarom
 
< back

Marlux

Marlux - Energy retrofit stoomkamers & ombouw van stookolie naar gas

Energiemetingen, engineering & retrofit van stoomafgiftesysteem stoomkamers, ombouw van stookolie naar gas, met bijkomende economizer en overkoepelende sturing van de stoomketels

Vraag van de klant

Significante CO2 - emissie reducties en rendabele energiebesparingen realiseren in de productie.

Hiertoe werd samen met CEE een roadmap opgesteld van energieprojecten. Twee onderdelen van deze roadmap zijn.

 1. Gericht onderzoek naar energiebesparingen rond stoomgebruik in de stoomkamers.
 2. Omschakeling van stookolie naar gas en optimalisatie stookhuis.

Resultaat

1. Optimalisatie van het stoomverbruik in de stoomkamers

 • Implementatie van nieuw afgiftesysteem in stoomkamers ter homogenisatie van de warmte-afgifte (nieuwe stoompiping, nieuwe schouwkleppen en bijkomende instrumentatie)
 • Automatisatie van stoomcycli: een gevraagd  homogeen temperatuursprofiel in de stoomkamers wordt gevolgd
 • Isolatie van de stoomkamers

Na controlemetingen bleek het stoomverbruik bij Marlux significant verminderd (meer dan 25%) met bovendien een kwaliteitsvoordeel in het productieproces.

2. Omschakeling stookolie naar gas

 • Nieuwe aardgasleiding (ondergronds en bovengronds)
 • Implementatie van nieuwe branders en economizer op de bestaande stoomketels
 • Centralisatie van overkoepelende aansturing van het stookhuis met uitbreidingscapaciteit

CEE voor Marlux

Aanpak

Van energiemonitoring tot en met turnkey implementatie

1. Optimalisatie van het stoomverbruik in de stoomkamers

 • Energiemonitoring van stoomdistributie & -afname d.m.v. relatieve vochtigheids-, temperatuur- & debietmetingen
 • Gedetailleerde simulatie- en extrapolatietechnieken
 • Basic & financial engineering van verschillende opties, rekening houdend met
  • Optimalisatie exergiestromen
  • Uniform temperatuursprofiel in de stoomkamer
 • Detailed engineering en implementatie van verbeterde vraaggestuurde stoomcycli, met gegarandeerde besparingstarget mbt stoomverbruik

2. Omschakeling van stookolie naar gas

 • Basic & financial engineering
  • Inventarisatie benodigde vermogens
  • Optimalisatie gastraject
  • Interactieve business case waarin verschillende scenario’s gesimuleerd kunnen worden
 • Detailed engineering en implementatie van
  • Voorzieningen gasaansluiting
  • Optimalisatie branders en economizer